Bel me terug
x

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Winkelleegstand verkleinen in Hoornse binnenstad

Ondernemers in de Hoornse binnenstad verliezen al jaren omzet, en nu in het afgelopen coronajaar extra. Als gevolg daarvan neemt het aantal leegstaande winkelpanden toe. VVD, Sociaal Hoorn en Fractie Tonnaer vinden het belangrijk de leegstand van winkelpanden terug te dringen en daarmee ook de sociale veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad te vergroten. Als het aan de drie fracties ligt, blijft de binnenstad economisch een krachtig centrum voor Hoorn en de regio.

Ondernemers in de Hoornse binnenstad verliezen al jaren omzet, en nu in het afgelopen coronajaar extra. Als gevolg daarvan neemt het aantal leegstaande winkelpanden toe. VVD, Sociaal Hoorn en Fractie Tonnaer vinden het belangrijk de leegstand van winkelpanden terug te dringen en daarmee ook de sociale veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad te vergroten. Als het aan de drie fracties ligt, blijft de binnenstad economisch een krachtig centrum voor Hoorn en de regio.

Om de leegstand te verminderen en pandeigenaren te stimuleren winkelruimte te verhuren pleiten Rob Droste (VVD), Jeroen van der Veer (SoHo) en Roger Tonnaer (Fractie Tonnaer) voor een leegstandsverordening. Op grond daarvan krijgen pandeigenaren in het kernwinkelgebied van de Hoornse binnenstad een meldingsplicht voor winkels die langer dan zes maanden leeg staan. Na een melding worden gesprekken gestart tussen gemeente en de pandeigenaar om ervoor te zorgen dat er een goede huurder wordt aangedragen voor de leegstaande winkel. Leegstandsgesprekken vormen de ruggengraat van de leegstandsverordening. Pas in het uiterste geval kunnen voor de aanhoudende leegstand van winkels boetes worden uitgedeeld.

In de gemeenten Schiedam en Oldambt is de leegstandsverordening al met succes ingevoerd. Het aantal leegstaande winkelpanden is er flink afgenomen. Ondernemers Stad Hoorn (OSH) is eveneens positief over de invoering van zo’n verordening.

Voor VVD, Sociaal Hoorn en Fractie Tonnaer is de leegstandsverordening onderdeel van een pakket van maatregelen en initiatieven om de leegstand te verkleinen en de economische kracht van de binnenstad te vergroten. Daarom is sinds 1 januari jl. op initiatief van Fractie Tonnaer en VVD de stimuleringsmaatregel ‘wonen boven en in winkels’ van kracht. De voorgestelde leegstandsverordening en de stimuleringsmaatregel ‘wonen boven en in winkels’ sluiten goed op elkaar aan.

De voorgestelde leegstandsverordening wordt door de drie fracties aangeboden aan college B&W en aan de gemeenteraad. De leegstandsverordening wordt van kracht als deze door de gemeenteraad is vastgesteld.

Hoorn, 8 maart 2021

Rob Droste, namens VVD

Jeroen van der Veer, namens Sociaal Hoorn

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer