Bel me terug
x

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Doormodderen met herinrichting van Kerkplein

De herinrichting van het Kerkplein is de afgelopen maanden zeer regelmatig aanleiding geweest voor het stellen van kritische vragen over de transparantie, de communicatie en (on)zorgvuldigheid van het proces met bewoners en ondernemers rondom het Kerkplein. Vlak voor de zomer heeft dit tot een fel interpellatiedebat met de betreffende wethouder geleidt. Kortom, dit proces heeft de gemoederen behoorlijk verhit en tot veel commotie geleid.

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: doormodderen met herinrichting van Kerkplein

 

Hoorn, 15 oktober 2017


Geacht College,

De herinrichting van het Kerkplein is de afgelopen maanden zeer regelmatig aanleiding geweest voor het stellen van kritische vragen over de transparantie, de communicatie en (on)zorgvuldigheid van het proces met bewoners en ondernemers rondom het Kerkplein. Vlak voor de zomer heeft dit tot een fel interpellatiedebat met de betreffende wethouder geleidt. Kortom, dit proces heeft de gemoederen behoorlijk verhit en tot veel commotie geleid.


De laatste maanden heeft u diverse proefinrichtingen gemaakt voor het Kerkplein. Het doel was om ervaring op te doen met verschillende inrichtingen van het plein om, zoals u zelf zegt, uw college te helpen keuzes te maken voor de definitieve inrichting van het plein. Als college wilt u nu de informatie die is opgehaald, met de ondernemers en omwonenden delen.

 

Zoals al eerder door een aantal partijen aangegeven, is er van te voren niet met elkaar afgesproken/ vastgesteld wat “we” wilden gaan meten, monitoren en wat het doel van de diverse proefinrichtingen was. Helaas moeten wij dan ook vaststellen dat uw college weinig geleerd heeft van recente ervaringen rondom dit gevoelige dossier. U gaat gewoon op de oude voet door.

 

Op 18 oktober a.s. nodigt u een besloten groep ondernemers en bewoners van het Kerkplein, “de” werkgroep en “14 mensen” die eerder zich hebben aangemeld, uit voor de het delen van de informatie rondom de proefinrichtingen van het Kerkplein. Ook dit vinden wij een vreemde gang van zaken. De proef heeft veel meer ondernemers en bewoners uit de binnenstad/ de omgeving van het Kerkplein geraakt. Wij adviseren u dan ook met klem de bewoners/ ondernemers van de straten rondom het Kerkplein daarbij te betrekken. bv Grote Oost, Gerritsland. 

 

Vervolgens roept u heel Hoorn op om vanaf 16 oktober tot en met 19 oktober a.s. te stemmen over de toekomst van het Kerkplein. Heel opmerkelijk dat u iedereen vraagt te stemmen over de herinrichting van het Kerkplein terwijl u niet alle direct betrokkenen rondom het Kerkplein meeneemt in de proef noch hen direct naar hun mening over de proef vraagt dan wel betrekt.

 

Door het organiseren van een enquête onder alle inwoners wekt u de indruk de mening en belangen van bewoners en ondernemers van het Kerkplein op één hoop te gooien. Hiermee verdunt u de mening van de direct betrokkenen/ omwonenden door deze op te tellen bij alle andere meningen van inwoners van Hoorn en die van buiten Hoorn. Wij zijn van mening dat hiermee wederom verdeeldheid georganiseerd wordt tussen inwoners/ondernemers rondom het Kerkplein e.o. en daarbuiten.

 

Wij vragen u dan ook dringend de enquête en de verdere voorbereiding tot de herinrichting van het Kerkplein te staken en aan het nieuwe College B&W na de verkiezingen in maart 2018 over te laten.

 


Vriendelijke groet,


Roger Tonnaer, gemeenteraadslid, namens Fractie Tonnaer
Marjon van der Ven, gemeenteraadslid, namens VVD Hoorn