Over ons

OMDAT WIJ U KENNEN

 

De fractie wil zich actief en in overleg met de burger richten op het welzijn van Hoorn en zijn bewoners, zonder daarbij onderscheid te maken naar etnische afkomst, leeftijd, ras en geloof.

Fractie Tonnaer is een pragmatische partij voor Hoorn, Blokker en Zwaag. Niet links of rechts, maar Hoorns. 

Dat wil zeggen:

actief en doortastend, nuchter en direct, waarbij altijd het belang van de stad en zijn inwoners voorop staat.

 

Omdat wij u kennen. 

Neem contact op